ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Bilgisayar alanında temel kavramları bilir ve bilgisayar sektöründe nitelikli ara eleman olarak yer alır.
  2 Yazılım planlama ve tasarımında görev alır.
  3 Yazılım sektöründeki program üretme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirir.
  4 Yazılım kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar.
  5 Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alır.
  6 Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir.
  7 Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunlara çözüm getirir.
  8 Sektörde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır.
  9 İnterneti kullanarak istediği bilgilere erişebilir.
  10 Donanım keşif işlemlerinde görev alır.
  11 Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın seçimi ve kurulması işlemini yapar.
  12 İş yerinde bilgisayar kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir.
  13 İnsan ilişkileri ve girişimcilik alanında temel kavramları bilir, hizmet verirken bu kavramları ilke ve etik kurallara dönüştürür.
  14 Analitik düşünme yeteneği kazanır. Yerinde ve zamanında doğru eleştiri yapma ve eleştiriye açık olma alışkanlığı kazanır.
  15 Standartlarda ve yönetmeliklerde detaylar verilen teknikleri uygular. Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak ülke ekonomisine katkıda bulunur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster