ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 İktisat bilimi ile ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir.
  2 Temel matematik ve istatistik bilgisini iktisadın her alanında uygulayabilme bilgisine sahiptir.
  3 Paket programlar (E-views, SPSS vb.) yardımıyla iktisadi konuları analiz eder ve değerlendirir.
  4 Disiplinler arası bilimsel çalışma yapabilme donanımına sahiptir.
  5 Türkiye ekonomisi üzerinde yorum yapabilme bilgisine sahiptir.
  6 İktisat bilimi çerçevesinde güncel ekonomik olayları kavrar, analiz eder ve yorumlar.
  7 Sosyo-ekonomik problemleri bireysel veya grup olarak çözebilme becerisine sahiptir.
  8 İktisadi hayatın gerekleri doğrultusunda sorumluluk alabilen girişimcilik vasfına sahiptir.
  9 Dünya ekonomisini konjonktürel perspektifte analiz eder.
  10 İktisadi bir sorunla ilgili proje döngüsünü tanımlar, projeyi hazırlar ve yönetir.
  11 Alanındaki literatürü takip eder ve yararlanır.
  12 Farklı kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu eleman vasfına sahiptir.
  13 Bilgisayar yazılımı ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  14 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir ve geliştirebilir.
  15 Mesleki ve etik değerlere uygun olarak hareket eder.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster