ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Peyzaj ve Süs Bitkileri alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yorumlar, edindiği bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve güncelliğini değerlendirir, yapı malzemeleri ile süs ve çim bitkilerinin tanınması, üretimi, kullanımı ve bakımını yürütür.
  2 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları analiz eder, çözer, edindiği bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanır.
  3 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür, ekip üyesi olarak öngörülemeyen sorunları çözmede sorumluluk alır ve sorumluluğu altında çalışanları organize eder.
  4 Alanı ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenme gereksinimlerini analiz eder, etkin bir şekilde değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmenin bilincini gösterir.
  5 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim yollarıyla paylaşır.
  6 Bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanır.
  7 Alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve kültürel değerlere takip eder, çevre sorunlarına duyarlı davranarak çözüm yollarına ilişkin hareket eder, ilgili meslek disiplinleri arasında koordine bir şekilde müdahalede bulunur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster