ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
  2 Ürün geliştirme çalışmalarını planlama ve uygulama becerisi
  3 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
  4 Alanında; projelendirme, fizibilite, tasarım, kontrol, süreç yenileme, araştırma geliştirme çalışmalarını kurgulama ve yürütme becerisi
  5 Alanında geliştirilmiş teknolojileri tanıma ve bu teknolojilerin uygulanma sürecinde karşılaşılan sorunları çözme becerisi.
  6 Teknolojik gelişmeleri takip ederek çağın sorunları hakkında bilgi edinme ve yapacağı uygulamalarda uygun araçları seçme ve kullanma becerisi
  7 Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
  8 Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
  9 Alanında gerekli olan bilgiye, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak ulaşabilme becerisi
  10 Alanındaki ulusal ve uluslararası mevzuatı ve diğer düzenlemeleri takip edebilme
  11 Alanındaki uygulamalarda çevre, iş güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili konuları bilme ve uygulama becerisi
  12 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme ve etkin iletişim kurma becerisi
  13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
  14 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
  15 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster