ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Birey, aile ve topluma kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak psikiyatrik hemşirelik bakımını verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder
  2 Ruhsal bozukluğu olan bireylerin tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirir
  3 Bireyi biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve manevi yönleri ile bir bütün olarak değerlendirir
  4 Psikiyatri hemşireliğine özgü bilgi ve becerilerini ruh sağlığı ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır
  5 Psikososyal uygulama becerilerini ve psikiyatri hemşireliği alanında eğitim ve araştırma becerilerini geliştirir.
  6 Yürütülen bilimsel araştırmalarda alanındaki istatistik yazılımları etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, hesaplar ve yorumlar.
  7 Psikiyatri hemşireliğinin eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında bilişim ve bakım teknolojilerini etkili kullanır.
  8 Ruh sağlığının daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster