ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Sanat ve tasarım alanıyla ilgili kuram, yöntem, kavram ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
  2 Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözer ve yeni öneriler getirir.
  3 Güncel sanat anlayışını bilir.
  4 Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve alan bilgilerinden yararlanır.
  5 Sanatsal çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirir.
  6 Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder, yeniliğe ve gelişmeye açık olur.
  7 Sanat çalışmalarını eleştirel bakış açısıyla yorumlar.
  8 Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları açıklar.
  9 Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunar.
  10 Uygulamalı çalışmaları planlar ve süreci yönetir.
  11 Sanat ve tasarım kuramlarını uygular.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster