ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Sanat ve tasarım alanıyla ilgili kuram, yöntem, kavram ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
  2 Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olur.
  3 Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olur.
  4 Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve alan bilgilerinden yararlanır.
  5 Sanatsal çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirir.
  6 Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olur.
  7 Sanat çalışmalarını eleştirel bakış açısıyla yorumlar.
  8 Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları açıklayabilecek yetkinlikte olur.
  9 Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olur.
  10 Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olur.
  11 Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster