ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur.
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur.
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur.
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur.
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur.
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur.
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir.
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır.
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir.
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur.
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur.
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir.
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir.
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme.
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster