ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Çocukların gelişimsel özellikleri, gelişimsel bozukluklar ve öğrenme güçlüklerini açıklar.
  2 Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal bilgilere ve uygulama için gerekli beceriye sahip olur.
  3 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili etkili öğretim yöntem ve tekniklerini kullanır.
  4 Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
  5 Çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak eğitim programları hazırlar.
  6 Özel gereksinimli çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar.
  7 Farklı özellikteki çocukların topluma kazandırılması için çocuğu, aileyi ve eğitim kurumunu içine alan çok yönlü bir yaklaşımla uygun stratejiler geliştirir.
  8 Etkili eğitim ortamları ve eğitim materyalleri hazırlar.
  9 Çocuk gelişimi ile ilgili özgün ürün, proje ve etkinlikler geliştirir.
  10 Ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık çalışmalarında etkili öğretim ve iletişim yöntemlerini kullanır.
  11 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunlara kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri sunar.
  12 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin bilincinde olur.
  13 Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle açıklar.
  14 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alan yazını inceleyerek değerlendirir.
  15 Alanı ile ilişkili diğer meslek gruplarındaki kişi ve kurumlarla işbirliği yapar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster