ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Sosyoloji programından mezun olan öğrenci, kendi başına sosyolojik araştırma becerisini kazanır.
  2 Sosyolojik düşünme kapasitesini öğrenir ve geliştirir.
  3 Sosyoloji bilgi ve müktesebatına sahip olur.
  4 Tekil sosyal olaylar ile sosyal teoriler arasında ilişki kurma kapasitesini edinir ve bu kapasiteyi geliştirir.
  5 Tarihsel olaylar ve olgular ile güncel sosyolojik olaylar ve durumlar arasında bağlantı kurar.
  6 Eleştirel düşünme yeteneği kazanır.
  7 Sosyal olayları ve olguları teorik olarak anlama, açıklama ve yorumlama becerisini kazanır.
  8 Disiplinler arası bakış açısını kazandırır
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster