ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir.
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir.
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular.
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar.
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular.
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder.
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular.
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular.
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular.
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular.
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur.
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster