ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (SPSS ve E-views vb) ileri düzeyde kullanabilme
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere amprik çalışmalar yapabilme
  6 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olma
  7 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma
  9 İktisat alanındaki teoriler ve yeni yaklaşımlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma
  10 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster