ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Fizik alanında modern eğitimin tüm olanakları kullanılarak ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma
  2 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisine sahip olma
  3 Analitik düşünme sayesinde problemi tesbit edip çözebilme
  4 Teori ve metod arasında bağlantı kurabilme
  5 İhtiyaca dönük literatür takibi, erişimi ve kullanımı becerisine sahip olma
  6 Laboratuvar imkanlarını kullanarak teori-deney ilişkisi kurabilme
  7 Edindiği bilgileri bulunduğu ortamlarda etkili biçimde sunabilme
  8 Bilimsel ve mesleki etik anlayışına sahip olma ve bu anlayışı her türlü ortamda savunabilme
  9 Mesleki bilgilerini ihtiyaç duyulan sektörlerde kullanabilme
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster