ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini yorumlar.
  2 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özelliklerini özetler. Yetiştiricilikte önemli konuların ana hatlarını gösterir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini değerlendirir.
  3 Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci ve pazarlama konularında harekete geçer.
  4 Bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
  5 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerine karar verir, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler uygular.
  6 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği savunur ve sürdürülebilirliğini organize eder.
  7 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini düzenler.
  8 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
  9 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
  10 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri takip eder.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster