ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Deney hayvanları bilimi ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir.
  2 Deney hayvanları çeşitleri ve gelişim özellikleri hakkında yeterli bilgi düzeyine sahiptir.
  3 Deney hayvanlarının gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder.
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip deney hayvanlarında görülen hastalıklar hakkında bilgi sahibi olur ve bu hayvanlara yönelik yapılacak uygulama yaklaşımlarını açıklar.
  5 Deney hayvanlarının gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak deneysel model hazırlar ve uygular.
  6 Deney hayvanları ile farklı deneysel modeller geliştirir ve uygular.
  7 Özel Deney hayvanlarının (spesifik patojen free gibi) özellikleri ve uygulama alanları hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olur.
  8 Deney hayvanları ile deneysel model oluşturma ile ilgili eğitim programları geliştirir ve uygular.
  9 Deney hayvanlarına yapılan uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
  10 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir.
  11 Alana ilişkin bağımsız bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster