ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Mesleki etik kurallarına uygun olarak hizmet verir.
  2 Laboratuvar hijyen/işletim/güvenlik kurallarına hakim olur ve bu kurallara göre çalışır, laboratuvar çalışmalarında kullanılan ekipmanların düzenli çalışmasını sağlar ve bunları etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olur, laboratuvarda analiz yapabilir ve veteriner hekim kontrolünde sonuçları yorumlayabilir.
  3 Histolojik, mikrobiyolojik, virolojik, parazitolojik, patolojik, biyokimyasal, fizyolojik ve genetik örnekleri alarak gerekli testleri uygular ve veteriner hekim kontrolünde sonuçları yorumlayabilir.
  4 Hayvan türlerinin genel özelliklerini ve farklılıklarını tanıyabilir.
  5 Hayvan hastanelerinde, veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde hastalıklardan korunma ve enfeksiyon kontrolü için veteriner hekim kontrolünde ve veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulayabilir.
  6 Hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili koşulları sağlayabilir ve bu sayede işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir.
  7 Hayvanların karşılaşabileceği salgın ve zoonoz kaynaklı hastalık etkenlerini ve varsa bu etkenlerin vektörlerini tanır ve bu hastalıklardan korunma için gerekli takipleri yapabilir.
  8 Hayvanların çiftleşme/döllenme zamanını belirleyebilir, veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirebilir, gebelik ve doğum süreçlerini tanıyabilir ve takip edebilir.
  9 Döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri alır ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirir.
  10 Operasyon öncesi ve sonrası asepsi kurallarına uygun olarak hayvanın bakımını yapabilir.
  11 Hayvansal gıdaların hijyeni ve teknolojisini uzman kişilerle uygulayabilir.
  12 Her türlü arazi ve doğa şartında teknik donanımı kullanır, pratik testler uygular, veterinerlik alanında sürü tedavisi ve aşı uygulamaları konusunda hızlı ve verimli çalışır.
  13 Aktarılan bilgiyi yorumlayarak veteriner hekim eşliğinde uygulayabilir.
  14 Parazit enfestasyonları ve enfeksiyöz hastalıklardan korunma ve kontrol için yapılacak çalışmalarda veteriner hekime yardımcı olabilir.
  15 Meslek içi ya da meslekler arası grup çalışmalarında ve projelerde rol alabilir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster