ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Lisans bilgilerini lisansüstü aşamasında verimli bir biçimde kullanabilme.
  2 Çalışma alanı ile ilgili literatür taraması yapabilme.
  3 Literatürde yer alan kaynakları okuma, anlama ve yorumlama yeterliliğine sahip olma.
  4 Fizik bilgisini, alanıyla ilgili çalışmalarda karşılaşacağı problemlere uygulayabilme.
  5 Çalışma alanı ile ilgili deneysel sistemleri kullanabilme ve gerektiğinde tasarlayabilme.
  6 Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapabilme.
  7 Çalışma alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme ve gerektiğinde program yazılımı yapabilme.
  8 Çalışmasıyla ilgili makale yazabilme ve bilimsel toplantılarda sunabilme.
  9 Uluslararası bilim insanları ile iletişim kurarak fikir alış-verişi yapabilecek düzeyde yabancı dil bilme.
  10 Mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olma.
  11 Bireysel çalışma yeteneğine sahip olma, gerektiğinde inisiyatif alabilme.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster