ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Hemşirelik lisans yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
  2 Halk Sağlığı Hemşireliği alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi anlatır.
  3 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında edinilen bilgileri farklı disiplinler ile birleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
  4 Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirmede kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanır.
  5 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırıma yöntemlerini kullanarak çözümler.
  6 Halk Sağlığı Hemşireliği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
  7 Halk Sağlığı Hemşireliğin de veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster