ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili bilimsel ilkeleri tanır.
  2 İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan ana elemanları ve aksesuarları tanır ve işlevlerini açıklar
  3 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okur, bilgisayar destekli olarak çizer.
  4 İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini hesaplayabilir.
  5 İlgili sistemlerde kullanılacak elektrik kumanda ve otomatik kontrol devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar.
  6 Soğutma sistemlerindeki boru çaplarını hesaplar, bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar.
  7 Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki kanal bağlantılarını tasarlar, üretir ve yerine montajını yapar.
  8 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili arızaları teşhis ve tamir eder, periyodik bakımlarını yapar.
  9 Çalıştığı işyerlerinde amirleri ve yönetimi altında bulunan personel ile iyi iletişim kurar.
  10 İşletme yönetimini bilir.
  11 Meslekle ilgili kalite kontrol ve standartları bilir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster