ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Ebelik eğitiminde temel kavramları tanıma, önemini anlama, formülize etme, çözme ve edindiği bilgileri yaşam boyu uygulama becerisine sahiptir.
  2 Mesleğin mevzuat, etik, ilke ve standartlarını anlayarak uygulamalarını bu doğrultuda yapar.
  3 Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
  4 Mezuniyet öncesi ve sonrası alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faaliyetleri sürdürür.
  5 Disiplinlerarası takım çalışması yaparak etkin yazılı/sözlü iletişim/sunum becerisini gerçekleştirir.
  6 Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
  7 Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi - hizmeti ve danışmanlığı yapar.
  8 Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar.
  9 Kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
  10 Acil ve riskli durumları yöneterek uygun yaklaşımlarda bulunur.
  11 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
  12 Normal ve riskli doğum sonrası kadın, yeni doğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
  13 Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde geliştirir.
  14 Araştırmalara ve projelerde görev alarak kanıta dayalı araştırmaların hayata geçmesi için çalışır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster