ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar.
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder.
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır.
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur.
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular.
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar.
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur.
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar.
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir.
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur.
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar.
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster