ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında "Disiplinler Arası Yaklaşım Felsefesi"ni kavrar ve bu alanla ilgili problemlerin tespit ve çözüm süreçlerinde "Takım Ruhu ve Ekip Çalışması Yaklaşımı"na göre çalışır.
  2 İşyerlerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik ve ergonomik risk faktörlerini değerlendirerek, alınması gereken İSG tedbirlerini bilir ve uygular.
  3 İş Sağlığı ve Güvenliğini, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve İSG mevzuatında bilir ve sürekli değişim içindeki bu bilgilerin güncelliği takip eder.
  4 İş Sağlığı ve Güvenliğinin sosyal ve teknik bilgilerine hakim olarak, iş grupları ve sektör çeşitlerine göre tehlike değerlendirme ve risk analizlerini yapar.
  5 Tehlike sınıflarına göre işyerlerinde çalışma koşulları, ortam faktörleri ve korunma ilkeleriyle ilgili kapsamlı ve teknik bilgilere sahiptir ve uygular.
  6 Sektörel boyutta ve meslek gruplarında çalışma şartları sorunlarını tespit, analiz, çözüm ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmede gerekli bilgi ve becerilere sahiptir.
  7 Tasarım ve imalatta, yanıcı, patlayıcı ve tehlikeli madde ve atıklarda alınması gereken İSG önlemlerini bilir ve uygular.
  8 Tarım, zitaat, elektrik, ormancılık, madencilikte İSG tehlikelerinin tespiti ve risklerinin analizi ve gerekli tedbirlerin alınması hakkındaki bilgiye sahiptir.
  9 Kişisel Koruyucu Donanımlar hakkında mevzuat hükümlerini ve AT gereksinimlerini bilir ve sektörlerdeki iş grupları ve mesleklere göre KKD seçimini yapar ve kullanım koşul ve kurallara uygunluğu sağlar.
  10 İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki bilimsel araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olur ve konuyla ilgili istatistiki bilgileri yorumlar.
  11 İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalışmaları araştırma, bilimsel çalışma yapma ve akademik yazı (makale, bildiri, rapor vb) ve sözlü sunum yapma becerilerine sahiptir.
  12 "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Anlayışı"na ve "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kültürü"nün geliştirilmesine ve yerleştirilmesine katkı verir.
  13 "Kurumsal ve Toplumsal İletişim" becerisine sahiptir ve bu bağlamda İş Sağlığı ve Güvenliği algısının sosyolojik ve psikolojik benimsenme ve kökleşmesinde etkin rol oynar.
  14 Meslek hayatında ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki çalışmalarda bilimsel araştırma ilkelerini bilir ve etik kuralları benimser ve bu değerlere uygun davranır.
  15 İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, doktora programına devam edebilme imkanına ve ilgili (İş Güvenliği Uzmanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik vb) mevzuata göre B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girmeye hak kazanırlar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster