ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir.
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir.
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular.
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir.
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir.
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster