ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Peyzaj planlama, tasarımı, onarımı, yönetimi ve bitki materyali konularının biri ya da birkaçı üzerine uzmanlaşır.
  2 Uzmanlık alanıyla ilgili kaynakları araştırır, çalışma alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analitik düşünme yeteneği ile çözüm önerileri geliştirir.
  3 Uzmanlaştığı alan ile ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yapar, teorik ve pratik çalışmalarda orijinal katkı sağlar.
  4 Uzmanlaştığı alanla ilgili bilimsel yöntemleri kullanarak; toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile analiz, sentez ve yorumlama yapar.
  5 Uzmanlaştığı alanındaki bir araştırmayı yürütüp bilimsel formatta yazılı, sözlü ve görsel olarak hazırlayıp, ulusal ve uluslararası platformlarda sunar.
  6 Uzmanlaştığı alanla ilgili yazılım teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
  7 Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar, sorun çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
  8 Uluslararası ortamlarda bilimsel ve mesleki gelişmeleri izleyip uzmanlar ile iletişim kurabilir ve işbirliğine açık olur.
  9 Uzmanlık alanındaki konularda yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip kendisini geliştirir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster