ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
  2 Ekosisteme ait temel bileşenler hakkında bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
  3 Çevre Sağlığı alanında elde edinilen bilgileri farklı disiplinler ile birleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
  4 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer.
  5 Çevre Sağlığı ile ilgili bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirir.
  6 Çevre Sağlığı ile ilgili veri toplama, yorumlama, bilimsel etik değerleri göz önünde bulundurur.
  7 Çevre Sağlığı alanı ile ilgili konularda iyileştirme stratejiler geliştirir ve yönetim planları hazırlar.
  8 Disiplinler arası bireysel ve takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisini kazanır.
  9 Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü iletişim kurma tekniklerine hâkim olur.
  10 Alanı ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olur ve bu mevzuatları yorumlar.
  11 Alanı ile ilgili evrensel, toplumsal ve mesleki etik değerleri göz önünde bulundurur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster