ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Bilgi ve belge yönetimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir ve bunu geliştirir.
  2 Bilgi ve belge yönetimi alanındaki temel sorunları ve nedenlerini saptar ve tanımlar.
  3 Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri konusunda ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
  4 Bilgi ve belge yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz eder, yorumlar, değerlendirir ve kullanır.
  5 Bilgi ve belge yönetimi alanındaki araştırmalarla ilgili her türlü araştırma yöntemini ileri düzeyde kullanır.
  6 Bağımsız ya da ekip üyesi olarak bilgi ve belge yönetimi alanındaki sorunları belirler, çözüm üretir, çözüme işlerlik kazandırır ve gerektiğinde uygular.
  7 Bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenme gereksinimlerini yönlendirir.
  8 Bilgi ve belge yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde izler, değerlendirir ve yorumlar.
  9 Araştırma sonuçlarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır ve paylaşır.
  10 Bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
  11 Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
  12 Bilgi ve belge yönetimi alanı ile ilgili araştırmaların bütün süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır, bilgi ve yeteneklerini bilimsel ve toplumsal katkı için kullanır.
  13 Yüksek Lisans derslerinde almış oldukları teorik bilgileri uygulamaya aktarma öğretilir.
  14 Mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek kendini geliştirebilme özelliğine sahiptir
  15 Bulunduğu şartların getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek kendini geliştirebilir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster