ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrar.
  2 İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrar.
  3 Yönetim fonksiyonlarını açıklar.
  4 İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilir.
  5 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklar.
  6 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar.
  7 İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilir.
  8 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrar.
  9 Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanır.
  10 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanır.
  11 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi ve dış ticarette kullanılan belgeleri tanır.
  12 Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırır.
  13 Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işler.
  14 İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alır.
  15 Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster