ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Kendi başına araştırma yapabilme becerisinin kazanır.
  2 Sosyolojik düşünme kapasitesinin geliştirir.
  3 Sosyoloji bilgi ve müktesebatına sahip olur.
  4 Tekil sosyal olaylarla sosyal teori arasında ilişki kurma kapasitesinin geliştirir.
  5 Tarihsel olay ve olgularla güncel olan arasında bağlantı kurar.
  6 Eleştirel düşünme yeteneği kazanır.
  7 Sosyal olgu ve olayları teorik olarak anlama, açıklama ve yorumlama becerisi kazanır.
  8 Disiplinler arası perspektif geliştirir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster