ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Çini tasarım, Halı-Kilim Dokuma ve Tezhip ilkeleri bilgisine sahip olmak
  2 Alanla ilgili teknik bilgi ve donanıma sahip olabilmek
  3 Tasarım için gerekli teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak
  4 Sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olmak
  5 Alanla ilgili malzeme bilgisine sahip olabilmek
  6 Alanla ilgili farklı disiplinler hakkında bilgi sahibi olmak
  7 Özgün tasarımlar yapabilmek
  8 Mesleki becerilerini kullanmak ve geliştirmek
  9 Ürün analizi yapabilmek ve ürün geliştirebilmek
  10 Bilgi teknolojilerini tasarım ve üretim aşamalarında kullanabilmek
  11 Tasarımları ve ürünleri etkin şekilde sunabilmek
  12 Farklı disiplinlerde uygulanan teknikleri kendi alanında kullanma becerisine sahip olmak
  13 Alanıyla ilgili tasarım ve üretim sürecinde problemleri çözebilmek
  14 Eğitimden elde edilen bilgi ve becerileri uzmanlık alanları konusunda etkinliğe dönüştürebilmek
  15 Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmasına katılmak ve farklı alan bilgilerini mesleğinde kullanabilmek
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster