ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Temel Matematik ve Fen Bilimi Bilgisine sahiptir.
  2 Makine resmini okur, makine elemanlarının resimlerini kurallarına uygun şekilde geleneksel yöntemlerle veya bilgisayarla çizer.
  3 Talaşlı ve Talaşsız İmalat yöntemlerini bilir ve uygular. Talaşlı-talaşsız üretimde kullanılan takım tezgâhlarını kullanır.
  4 Makine alanında ölçme ve kalite kontrol işlemlerini yapar.
  5 Malzemeyi tanır, ısıl işlemi bilir, imalat için uygun malzemeyi seçer.
  6 Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre iş parçalarının en uygun devir sayısı ve ilerleme hızını tayin ederek işler.
  7 Makine parçalarının bilgisayarla tasarımını yapar ve bilgisayarlı denetimli tezgâh için programını oluşturur ve işler.
  8 Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembollerini bilir. Hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
  9 Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
  10 Malzemelerin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
  11 Mesleğiyle ilgili bilgisayarlı çizim, tasarım ve üretim programlarını kullanır.
  12 Makine sanayinde kullanılan konum, hız, basınç, kuvvet vb. ölçüm aletlerini tanır, çalışma sistemlerini açıklar.
  13 Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
  14 Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımı yapar ve denetler.
  15 Üretim teknikerliği konusundaki gelişmeleri takip eder.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster