ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Sosyal hizmet kuramlarını uygular.
  2 Farklı müracaatçı grupları ile sosyal hizmet uygulaması yapar.
  3 İleri genelci sosyal hizmet perspektifine ilişkin bilgiyi farklı müracaatçı gruplara müdahalede kullanabilmeyi becerir.
  4 Sosyal hizmet müdahale planlarını ampirik olarak değerlendirir.
  5 Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
  6 Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
  7 Konuyla ilgili araştırmaları değerlendirme, bulguları pratikte uygulayabilme, niteliksel ve niceliksel araştırma ile veri analizi yapabilme becerisini edinir.
  8 Sosyal hizmet mesleği ve disiplininin etiği ile değerleri doğrultusunda, farklılığı pozitif bir değer olarak kabul eder.
  9 Eleştirel düşünebilme, sentezleme, kuram ve müdahale deneyimi bilgilerini ve becerilerini profesyonel bağlamda uygulayabilir.
  10 Sosyal hizmet alanında yönetim ve yönetim süreçlerini yorumlar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster