ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işler.
  2 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklar.
  3 Şirketlerin kuruluşu, birleşmesi, dönem sonu işlemleri ve tasfiyesi ile ilgili kayıtları yapar.
  4 Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanır.
  5 Muhasebeci olarak mevzuatı takip eder ve muhasebe standartlarına göre kayıt yapar.
  6 Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, uygular ve saklar.
  7 Mesleki matematik uygulamaları yapar.
  8 Ekonomi, finansman, sermaye piyasası ve dış ticaret ile ilgili kavramları tanır.
  9 Bilgisayar ortamında F klavye ile yazışmalar yapar ve tablolar hazırlar.
  10 Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
  11 Verileri toplar, serilere dönüştürür ve veri sonuçlarını değerlendirir.
  12 Alanı ile ilgili konularda araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak rapor hazırlayabilir.
  13 Vergi ile ilgili hesaplamaları yapar ve beyannameleri düzenler.
  14 Maliyet hesaplamalarını yapar ve mali analiz tekniklerini uygular.
  15 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster