ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemlerine sahiptir
  2 Edindiği bilgilerle, ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlar, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
  3 Ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretir
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik ileri düzeyde disiplinlerarası bir yaklaşımla çözüme gider
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapar ve etkin iletişim sağlar
  7 Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanma becerisine sahiptir
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer alanlardaki problemleri ileri düzeyde tanımlar, kurgular ve çözer
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanır
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünür, yorumlar, analiz ve sentez yapar
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapar ve rapor yazar
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster