ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Bankacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur.
  2 Sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur.
  3 Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir
  4 Alanı ile ilgili bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilir.
  5 Finans ile ilgili kavramları bilir.
  6 Güncel ekonomik konuları izleyebilir.
  7 Alanı ile ilgili profesyonel pazarlama bilgisine sahip olur.
  8 Kredi ve fon yönetimi ile ilgili kavramları tanır.
  9 Klasik ve modern yönetim tekniklerini bilir.
  10 Sigorta şirketleri ve türleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır.
  11 Gerekli matematik ve istatistik altyapısına sahip olur.
  12 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar.
  13 Halkla ilişkiler ve iletişim konusunda bilgi sahibi olur.
  14 Gerekli muhasebe bilgisine sahip olur.
  15 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster