ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Temel İslam Bilimleri ile ilgili temel kavram ve problemleri tanıyabilir ve bunlar üzerinde mukayeseli değerlendirmeler yapabilir.
  2 Temel İslam Bilimlerinin farklı alt disiplinlerinde oluşturulan literatür hakkında yeterli bilgi sahibi olur.
  3 Kendi başına ve takım olarak bilimsel araştırma tekniklerine ve etiğine uygun akademik eser yazabilme yeteneği kazanır.
  4 Temel İslam bilimleri alanındaki klasik ve modern kaynakları anlayabilir ve analiz edip akademik çalışmalarda kullanabilir.
  5 Temel İslam Bilimleri alanında analitik ve kategorik akıl yürütebilir ve mevcut birikimden yeni bilgiler üretebilir.
  6 Disiplinler arası araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisini elde eder.
  7 Temel İslam Bilimleri alanındaki araştırmaları sistematik ve tutarlı bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarabilir.
  8 Temel İslam Bilimleriyle ilgili toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilecek araştırmalar yapabilir ve öneriler sunabilir.
  9 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilir.
  10 Temel İslam Bilimlerinin tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrar.
  11 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgileri kazanma, bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uygulayabilme yetisi kazanır.
  12 Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanması gerektiğini öğrenir
  13 Temel İslam Bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekler.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster