ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 İç mekan tasarımı alanına temel oluşturan teknik bilgi, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olur.
  2 İç mekan tasarımı alanında edindiği teknik ve yöntemsel bilgileri uygulama alanında kullanıp, yorumlayıp; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
  3 Pazar koşullarını inceleyip gelir yönetimi uygulamalarını tanıyıp bu doğrultuda strateji oluşturur.
  4 İç mekan tasarımı alanında sektörle ilgili mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olur.
  5 Yaratıcı ve yenilikçi düşünebilecek, öğrenilen bilgilerin yenilikçi bir düşünce tarzı ile alışılmış uygulamaların dışındaki ortamlarda da uygular.
  6 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olacak, etkin ve verimli çalışır.
  7 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyecek, alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve bunları uygular.
  8 Bir yabancı dili kullanarak iç mekan tasarımı alanı ile ilgili bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  9 İç mekan tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullananır.
  10 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster