ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Elektrik ve Elektronik Teknolojisinin temel kanun ve ilkelerini öğrenip alanında karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanır.
  2 Mesleğinin gerektirdiği hesaplamaları yapar.
  3 Ev cihazlarının montajını yapar ve cihazların ilk çalışmalarını gerçekleştirip cihazların kullanımını açıklar.
  4 Elektrikli cihazların çalışma prensiplerini kavrar.
  5 Elektrikli cihazların devre şemalarını okuyup akış diyagramlarını yorumlar.
  6 Ev cihazlarında kullanılan elektrik-elektronik komponentler ile mekanik komponentlerin yapısı ve çalışma prensiplerini açıklar, sağlamlık kontrollerini yapar.
  7 Elektrikli cihazlarda meydana gelebilecek arızaları tespit edip bu arızaları giderir.
  8 Ev cihazlarının montajı ve arızalarının giderilmesinde gerekli ölçü aletleri, araç ve gereçleri kullanır.
  9 Ev cihazlarında kullanılan elektronik program kartlarının yapısını, çalışmasını açıklar ve arıza tespitini yapar.
  10 Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarını kullanarak proje ve sunumlar hazırlar. Office Program Bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini uygun seviyede kullanır.
  11 Bağımsız çalışmada karar verir, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olur.
  12 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip birey olur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster