ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
  2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarının temel kavramlarını kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakim olur.
  3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanının gerektirdiği araştırmaları yapar, araştırmaların nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahip olur.
  4 Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahip olur.
  5 Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
  6 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir ve çözümler.
  7 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
  8 Alanın gerektirdiği etik değerleri benimser.
  9 Kamu politikalarının toplumsal kökenlerini kavrar.
  10 Kamu yönetiminde hizmet usullerine dair yeni yaklaşımlar kazanır.
  11 Kamu yönetimin çeşitli aşamalarındaki karar alma süreçlerini kavrar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster