ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak biyoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde güncel ve ileri bilgileri öğrenir ve bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
  2 Alanındaki çalışmalarda gerekli ekipmanları kullanır ve biyoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyinde bilgileri geliştirerek özgün ve nitelikli çalışmalar yapar.
  3 İncelediği alana bağlı olarak araştırma önerileri geliştirirerek alanında özgün ve nitelikli araştırmalar yapabilmek için bilgisini karşısına çıkan problemleri çözmede, verileri derlemede, yorumlamada ve disiplinler arası etkileşimleri kurmada kullanır.
  4 Edindiği yeni bilgileri değerlendirip doğru şekilde kullanır ve farklı araştırma alanlarına uyarlama, başka öneriler geliştirme yeteneği kazanır, ayrıca ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekip çalışması becerisini kazanır.
  5 Doktora yeterlilik sınavı hazırlık aşamasında elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarır ve alanıyla ilgili verileri yazılı ve sözlü olarak yorumlar, eleştirel analizini ve sentezini yapar.
  6 Biyoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu yolla bilimsel kaynaklara erişir.
  7 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmaları yakından takip edebilecek düzeyde yabancı bir dili etkili kullanır.
  8 Alanında çağ ile uyumlu, güncel, modern analiz ve yorumlamaya dayalı yaratıcı fikirler ortaya koyarak uygular.
  9 Biyoloji alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir ve denetler.
  10 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesinde lider özellik kazanarak çözüme katkıda bulunur.
  11 Biyoloji alanına yenilik getiren, özgün, yaygın etkiye sahip yeni yöntemler, tasarımlar ve yaratıcı fikirleri bağımsız olarak gerçekleştirerek biyoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunur.
  12 Alanında edindiği bilgiler doğrultusunda uzman kişilerle görüşünü tartışır, savunur ve etkin bir şekilde aktararak yeni fikirler üretir.
  13 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis ederek kazanılan bilgi ve becerileri disiplinler arası takım çalışmalarında karşılaşılabilecek olası problemlere çözüm üretmede kullanır.
  14 Biyoloji uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanır ve bu konudaki bilgilerini aktarır.
  15 Biyoloji alanı ile ilgili en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak özgün bir çalışma ortaya koyar ve biyoloji bilgisinin sınırlarını genişletir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster