ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Bilgi ve belge yönetimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir ve bunu geliştirir.
  2 Bağımsız ya da ekip üyesi olarak bilgi ve belge yönetimi alanındaki sorunları belirler, çözüm üretir, çözüme işlerlik kazandırır ve gerektiğinde uygular.
  3 Toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimlere duyarlı olmayı sağlayarak sorunları doğru analiz edebilir ve bu doğrultuda mesleki perspektif geliştirebilir.
  4 Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri konusunda ileri düzeyde bilgiye sahiptir
  5 Bilgi ve belge yönetimi alanında analiz, yorumlama, değerlendirme becerilerini elde ederek, alan yazınına katkı sağlayacak bilimsel araştırma ve projeler yapabilir.
  6 Bilgi ve belge yönetimi alanı ile ilgili araştırmaların bütün süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır, bilgi ve yeteneklerini bilimsel ve toplumsal katkı için kullanır.
  7 Bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenme gereksinimlerini yönlendirir.
  8 Bilgi ve belge yönetimi alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları ve gelişmeleri takip eder, yerli ve yabancı araştırmacılar veya ilgili kurumlarla bağlantı kurar, böylece disipline yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
  9 Sistematik düşünme yetenek ve kapasitesini geliştirir.
  10 Araştırma sonuçlarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır ve paylaşır.
  11 İletişim ve bilgi teknolojilerine yönelik ürün, sistem ve modellerini tanıyarak, doğru ve yerinde kullanabilir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster