ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

1.YARIYIL DERS PLANI

Orman Botaniğine Giriş - 5 5 4 - 4 - - - - 4 - - -
Jeoloji 4 3 3 - 3 4 - - - - - - - -
Matematik I 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 - - 5
GENEL FİZİK I - - 3 3 - 3 - - - - - - - -
Almanca I - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - -

2.YARIYIL DERS PLANI

Ormancılıkta İklim Bilgisi 5 4 - - - - 5 5 - - 4 - - -
Toprak Bilimi - 5 4 5 4 - - - - 3 - - - -
Kariyer Planlama - - - - - - - - - - - - - -
Kimya 3 3 - 1 - - - - - - - 3 - -
Almanca II - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.YARIYIL DERS PLANI

Gymnospermae 4 5 4 5 - - - - - - - 4 - -
Orman Entomolojisi 4 5 - - - 2 - - - 3 - - - -
Ormancılıkta Ölçme ve Harita Bilgisi 4 - 5 - - 5 - - - 4 - - - -
Genel Ekoloji 5 5 - - - 4 - - 4 - 4 5 - -
Yaban Hayatı Bilgisi - 4 3 3 - - - - - - 4 - - -
Ormancılıkta İstatistik Yöntemleri 5 - 5 - - 5 4 - 3 4 4 4 - -

4.YARIYIL DERS PLANI

Angiospermae - 5 4 - 4 - - - - - 4 5 - -
Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri - - 5 - - 4 - 4 - - - - - -
Dendrometri 4 2 4 4 3 5 - - - 4 4 2 - -
Orman Ekolojisi 5 5 5 5 5 4 3 3 - 5 5 - - -
Orman Hastalıkları 5 5 5 4 - 3 - 4 - - 5 4 - -
Staj-I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - -

5.YARIYIL DERS PLANI

Havza Yönetimi 3 3 4 - 5 - 5 - - 4 4 - - -
Orman Hasılat Bilgisi 5 - 5 - - 5 4 - - 4 4 4 - -
Ormancılıkta Uzaktan Algılama 4 - 5 - - 5 - - - 4 - - - -
Silvikültürün Temel Esasları 4 5 3 5 3 - - 3 4 4 4 4 - -
Orman Yolları 4 - 5 - 4 4 4 - 4 4 5 5 - -

6.YARIYIL DERS PLANI

Orman Koruma ve Yangın Yönetimi 4 5 3 4 4 - - 2 4 5 5 4 - -
Orman Transport Tekniği - - 5 - - - - - - 4 4 - - -
Silvikültür Tekniği 5 5 4 5 - - 4 - 4 4 4 4 - -
Toprak ve Su Koruma 5 5 3 - 3 - - - - - 4 4 - -
Tohum ve Fidanlık Tekniği 3 3 3 4 3 - - - 3 3 - 3 - -
Staj-II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - -

7.YARIYIL DERS PLANI

Orman Amenajman Esasları 4 4 5 - 5 - - 4 - - - - - -
Ormancılık Hukuku 3 1 3 5 - - - - - - 5 - - -
Orman İşletme Ekonomisi - - 5 - 5 5 - 5 4 3 - 5 - -
Orman Bakımı 4 4 4 5 - - - - 4 4 - - - -
Ormancılık Yönetim Bilgisi - - 5 - 5 - 5 5 - 5 - - - -
Bitirme Çalışması-I 2 3 5 - 3 4 5 - 3 5 5 4 - -

8.YARIYIL DERS PLANI

Ağaçlandırma Tekniği 3 - 4 5 4 - 4 4 - 4 4 4 - -
Orman Amenajmanı 5 5 5 4 5 4 - - 4 5 - 4 - -
Ormancılık Politikası 5 - 5 - 5 - 5 5 5 5 4 5 - -
Odun Dışı Orman Ürünleri 5 5 5 - 4 - - 4 - - 4 5 - -
Mera Yönetimi 5 5 5 4 - - - - - 5 5 5 - -
Ormancılık İş Bilgisi - - 3 4 - 4 - - - 4 - 5 - -
Bitirme Çalışması-II - - - - 3 4 5 - 3 5 5 4 - -
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster