ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15

1.YARIYIL DERS PLANI

Hukuka Giriş 5 4 5 4 - 5 5 5 3 - 5 5 4 - -
Almanca I - - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - -
Siyaset Bilimi I 5 4 4 3 - 3 4 4 2 - 5 3 4 - -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı - - - - - - - - - - - - - - -
GENEL SOSYOLOJİ 3 3 3 3 4 3 3 4 - - - - - - -
Genel Muhasebe 4 1 2 - - 3 - 2 - 2 1 - - - -
Kariyer Planlama - - - - - - - - - - - - - - -

2.YARIYIL DERS PLANI

Almanca II - - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medeni Hukuk 4 3 5 - - 3 - - - - - - - - -
Siyaset Bilimi II 5 4 4 3 - 4 5 4 2 - 4 3 5 - -
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 4 3 5 5 4 4 4 4 - - 4 - - -
Siyasal Olaylar Tarihi 4 3 5 1 - - 1 5 3 - 4 2 4 - -
Anayasa Hukukuna Giriş 3 3 2 4 - 4 3 4 - - 3 1 2 - -

3.YARIYIL DERS PLANI

Siyasal Düşünceler Tarihi I 4 4 4 4 - 3 3 5 3 - 4 2 4 - -
Yönetim Bilimleri I 5 4 3 4 - 4 4 4 - - - 3 4 - -
Türk Anayasa Düzeni 4 4 4 4 - 4 3 4 3 - 4 2 3 - -
Kentleşmeye Giriş 5 4 5 4 - 4 4 - 4 4 4 3 3 - -
MİKROEKONOMİYE GİRİŞ 5 - - - 4 4 - - - - - - - 3 -

4.YARIYIL DERS PLANI

Çevre Sorunları ve Politikaları 5 5 5 5 - 4 - 5 4 - 5 5 5 - -
Siyasal Düşünceler Tarihi II 4 4 4 4 - 3 3 4 3 - 4 2 4 - -
Yönetim Bilimleri II 5 4 2 - - 4 4 3 - - 3 2 4 - -
Türkiye`nin Toplumsal ve Siyasal Yapısı 4 4 4 4 - 4 3 - 3 - 4 3 4 - -
MAKROEKONOMİYE GİRİŞ 5 - - - 4 4 2 - 3 - 3 - - 3 2

5.YARIYIL DERS PLANI

Kamu Maliyesi 4 1 - 2 4 4 2 - 2 - 4 - 2 - -
Türk Siyasal Hayatı I 4 4 4 - - 4 - 4 - - 4 3 4 - -
Mahalli İdareler I 5 5 5 5 - 5 4 5 4 1 3 2 4 - -
İdare Hukuku 4 4 - 4 - 4 4 4 - - 3 4 1 - -

6.YARIYIL DERS PLANI

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi 4 4 - 4 - 4 4 4 - - - - - - -
Türk Siyasal Hayatı II 4 4 4 - - 4 - 3 - - 4 4 4 - -
Mahalli İdareler II 5 5 5 5 - 5 4 5 4 3 4 5 4 - -
İdari Yargı 4 4 - 4 - 4 - 4 - - 3 4 - - -

7.YARIYIL DERS PLANI

Türk-İslam Siyasal Düşünceler Tarihi 4 4 3 3 - 3 3 4 3 - 4 4 4 - -
Ceza Hukuku - - - 3 - - - 3 2 - - 2 - - -
TÜRKİYE EKONOMİSİ 4 1 - 2 4 3 2 1 - - 4 - 2 2 2

8.YARIYIL DERS PLANI

Türk İdare Tarihi 4 4 3 4 - 3 - 4 - - 4 4 - - -
Yönetim ve Siyasette Etik 4 4 4 - - 4 - 4 - - 4 4 4 - -
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster