ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

1.YARIYIL DERS PLANI

Hukuka Giriş 5 4 5 4 - 5 5 5 3 - 5 5 4
Almanca I - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili I - - - - - - - - - - - - -
MİKROEKONOMİYE GİRİŞ 5 - - - 4 4 - - - - - - -
Çalışma Sosyolojisi - 5 - 4 - - - 4 - 5 3 4 4
SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK 1 5 3 4 1 2 1 - - - - - - -
Kariyer Planlama - - - - - - - - - - - - -

2.YARIYIL DERS PLANI

Almanca II - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sosyal Politika 4 5 4 3 5 2 2 2 5 4 3 2 3
Endüstri İlişkileri 4 5 4 3 3 4 - 4 - 3 - - 4
MAKROEKONOMİYE GİRİŞ 5 - - - 4 4 2 - 3 - 3 - -

3.YARIYIL DERS PLANI

Sendikacılık - 5 - - 5 4 - - 5 4 - 4 -
Bilimsel Araştırma Yöntemleri - - - 4 - - - - - - 3 4 -
Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi - 5 3 - 5 4 - 5 4 3 - 5 -
Gelir ve Servet Dağılımı 4 3 - - 5 - - 4 - 3 4 - -

4.YARIYIL DERS PLANI

Çalışma Psikolojisi 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 - 4 5
Bireysel İş Hukuku 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 - 3 -
Anayasa Hukukuna Giriş 3 3 2 4 - 4 3 4 - - 3 1 2
Sosyal Koruma ve Dezavantajlı Gruplar 4 - 4 4 5 4 4 4 5 4 - - 5

5.YARIYIL DERS PLANI

Sosyal Güvenlik Hukuku - 5 - 4 5 4 - - - 4 - 4 -
Sosyal Psikoloji - - - 2 - 3 2 - - - 2 - 4
Çalışma Ekonomisi - - 4 - 3 - - 5 - - 4 - -
Genel Muhasebe 4 1 2 - - 3 - 2 - 2 1 - -
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 3 4 4 - - 4 4 - - - - -

6.YARIYIL DERS PLANI

İstihdam ve İşsizlik 5 4 4 5 5 4 2 4 - 4 3 4 -
Uluslararası Sosyal Politika 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 2
Toplu İş Hukuku 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri 4 5 4 4 5 4 - 4 3 4 - - 5

7.YARIYIL DERS PLANI

İnsan Kaynakları Yönetimi 4 4 4 4 4 - 3 4 - 1 - - -
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - 2 - 3 - - - - - 5 3 - -
Sendika Hukuku - 5 - 2 3 - - 3 4 4 - - -

8.YARIYIL DERS PLANI

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster