ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Alınacak Derece
  • Organik Tarım programını bitiren bir öğrenci, iki yıllık eğitim-öğretim sonunda, toplam 120 AKTS teorik ve uygulamalı ders yükünü alır, ayrıca zorunlu stajını da tamamlar. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Organik Tarım” alanında Ön Lisans diploması verilir ve “Organik Tarım Teknikeri” unvanı alınır.  

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster