ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Kabul Koşulları
 • T.C.Vatandaşı Öğrenciler için; aday ÖSYM (Ölçme, Seçme ve YerleştirmeMerkezi) tarafından yapılan YKS (Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı)’ye girmesi veTYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavından aldıkları puana göre ÖSYM tarafındantercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

   

  Yabancı Uyruklu Öğrenciler için; YükseköğretimKurulu Başkanlığı (YÖK)`nın belirlediği ve Üniversitemiz “Yurt Dışından ÖğrenciKabul ve Kayıt Yönergesi”nde belirtilen esaslar doğrultusunda ve öğrencilerintercihleri ve program kontenjanları dikkate alınarak “Yabancı Uyruklu ÖğrenciKabul ve Yerleştirme Komisyonu” tarafından yerleştirme işlemi yapılmaktadır.  

   

  Yerleştirme işleminde Üniversitemiz tarafındanyapılan (ÇAKÜYÖS) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na giren adaylara öncelikverilir. Üniversitemizde kontenjan açığı kalması durumunda; yabancı uyrukluöğrenciler Türkiye’deki diğer Üniversiteler tarafından yapılan Yabancı ÖğrenciKabul Sınavı sonuç Belgesi ya da Ortaöğretim Not Ortalamasını gösterir belgedikkate alınarak Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonutarafından yerleştirme işlemi yapılmaktadır.  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster