ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Kabul Koşulları
  • Tezli yüksek lisans programına başvuranadayların bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmışdiplomaların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır. Adayların lisansmezuniyet not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.50 veya 100üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

    ALES-EA puan türünden YÖK tarafındangeçerlilik süresi kabul edilen en az 55 standart puana veya ÜniversitelerarasıKurul tarafından denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan (GRE, GMATve benzeri) bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster