ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Kabul Koşulları
  • Doktora programına başvuracak olan adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yurt dışında tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesi almaları zorunludur. 

    Doktora programına başvuracak olan adayların ALES (EA) notlarının en az 70 olması gerekmektedir. Ayrıca, adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

    Doktora programına öğrenci kabulünde; adayın ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sonucu dikkate alınır.

    İlgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster