ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Kabul Koşulları
  • Son beş yıl içinde alınan ALES (sayısal) puanı en az 55 olmalıdır. ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Programa farklı yüksek lisans programı mezunları da kabul edilmektedir. EABDAK önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. İlgili doktora programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, EABDAK?ın önerisi, EYK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde düzenlenebilir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster