ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Üst Kademeye Geçiş
  • Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Yükseköğrenim mevzuatı ve Üniversitemizin ilgili mevzuatının gerektirdiği koşulları sağlamaları halinde Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster