ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Üst Kademeye Geçiş
  • Mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması ile Dikey Geçiş Sınavı`nda yeterli puan almak koşuluyla alanı ile ilgili lisansprogramlarına  (Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve SağlıkHizmetleri) geçiş yapabilirler.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster