ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Öğrenciler 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim öğretim programını; 1- 232 AKTS zorunlu ve seçmeli derslerden 8 AKTS staj çalışmasından olmak üzere toplam 240 AKTS olmak üzere; derslerin genel not ortalaması en az 2.0 olacak şekilde başarı ile tamamlamış olmaları, 2- 6.yarıyılda  Orman Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin en az birinde kesintisiz 30 iş günü staj yapmış olmaları, 3- 8. yarıyıl sonunda  Bitirme Çalışmasını başarı ile tamamlamış ve teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster